fereshtegan-online
تازه ترین مطالب مفید سایت
تازه های کتابخانه الکترونیک
تازه های بانک سوالات

برگزاری مراسم هفته پیوند اولیا و مربیان دبستان اقبال لاهوری در سالن اجتماعات پوریای ولی

سه شنبه 1 آبان ماه 1397
یک سال قبل

با حضور پرشور و گرم اولیاء و مربیان دانش آموزان دبستان اقبال لاهوری مریوان و در هفته ی پیوند انجمن اولیا و مربیان مراسمی به همین مناسبت در سالن اجتماعات پوریای ولی شهرستان مریوان برگزار شد.

دراین مراسم مدیر آموزشگاه، معاونین، نمایندگان سال گذشته انجمن، همکاران و ... به نوبه ی خود راجع به نکات آموزشی و تربیتی سخنانی ایراد نمودند.

گفتنی است: عرفان ایران دوست مدیرزحمت کش این آموزشگاه در ابتدای جلسه با عرض خیر مقدم به حضور همکاران و اولیاء، اولیاء را مهره های کلیدی و گل سرسبد مدارس خواند و در همین راستا با تبریک هفته ی پیوند اولیا با مربیان، مربیان و اولیا را به مثابه دو بازوی توانمند یک پرنده خواند که یکی از آن ها بدون دیگری معنا و مفهومی نخواهد داشت.

وی در ادامه، با تقدیر از تلاش و زحمات نمایندگان انجمن در سال گذشته، اهم برنامه های اولویت دار و عملیاتی این مدرسه با مضمون انجمن اولیاء را بیان نمود و با تقدیر از تلاش و زحمات مدیران و نمایندگان انجمن این دبستان در سال گذشته، با اهدای لوح سپاس زحمات و تلاش های مجدانه آنان را قابل تحسین دانست.

ایران دوست در ادامه: با تاکید بر ارتباط مطلوب اولیا با مدرسه، این وظیفه را از وظایف خطیر اولیا دانست و با اشاره به نقش و جایگاه برجسته ی اولیا در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقش آنان را در راستای برنامه های عملیاتی مدرسه و نیل به اهداف سند تحول اساسی برشمرد.

در پایان این مراسم نیز، کاندیدای انجمن در جایگاه حضور یافتند؛ و نفرات برتر معرفی شدند.

کاهش غیب های غیر موجه دانش آموزان، مشارکت خیرین و اولیا ی خیر در امر ساخت و تعمیر دیوار و آبرو آب پشت بام مدرسه و ... از دیگر نکات مهم و مورد توجه مدیر این آموزشگاه بود.